اینستاگرام
co.sabori
تلگرام
kelishe_ghaleb@
ایمیل
co.sabori@gmail.com
تماس
2353 700 0902

چاپ فلکسو گون ھای از چا پھای برجستھ است کھ در آن کلیشھ ژلاتینی حاوی طرح مستقیما با جنس چاپ شونده در تماس است. این روش چاپ بھ دلیل
نام گرفت ھاست. فلکسو چاپی است کھ بیشتر در خدمت بستھ بندی کالا قرار دارد. کلیشھ « فلکسو » ،( استفاده از کلیش ھھای ژلاتینی قابل انعطاف(فتو پلیمر
سازی صبوری ( واقع در کرج) با راه اندازی بخش طراحی و گرافیك , نصب و راه اندازی ماشین آلات كلیشھ سازی و مونتاژ جھت چاپ كارتن بھ
صورت كاملا حرفھ ای و تخصصی , آماده ارائھ خدماتی نوین در بخش پیش از چاپ , بھ صنعت بستھ بندی است.واحد کلیشھ سازی صبوری آماده
ھمکاری با تمام نقاط ایران می باشد.
این واحد با بیش از ١٨ سال سابقھ دراین صنعت و با بھره گیری از دستگاھھای پیشرفتھ و بھ روز دنیا در اسرع وقت آماده پذیرش سفارشات شماست

طراحی سایت توسط فراکارانت